Denna webbplats är inte aktiv längre.

Välkommen till iHelp

ihelpiHelp är samlingsplats för de största nationella och internationella hjälporganisationerna. Alla hjälporganisationer inriktar sig på olika intresseområden där man tror att man kan göra störst nytta. Hjälporganisationerna är också av varierande organisationsstorlekar med helt olika finansiella förutsättningar och möjligheter att hjälpa. En del organisationer jobbar globalt med starka varumärken och fysiska avdelningar med personal över hela världen, medan andra mindre organisationer inte har samma resurser. iHelp ska förhoppningsvis fungera som en guide för dig vilket syfte eller intresseområde du än har. På iHelp hittar du bara seriösa hjälporganisationer kännetecknas av att de har ett 90-konto du betalar in ditt bidrag till.

Hjälporganisationer vi rekommenderar

Barncancerfonden

barncancerfonden

Plan Sverige

plan

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

BRIS

bris

Rädda Barnen

Rädda barnen

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet

Greenpeace

greenpeace

Röda Korset

Röda korset

UNICEF

unicef

 

Lita på hjälporganisationer med 90-konton

90-konton90-konton godkänns och övervakas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är en stiftelse som drivs av fackförbunden TCO, SACO, LO samt FAR och Svenskt Näringsliv. Svensk Insamlingskontrolls syften är att kontrollera att insamlingar bland allmänheten för välgörande, humanitära och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under korrekta former. Man ska även se till att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att man använder sunda marknadsföringsmetoder på insamlingsområdet samt att korrekta metoder för insamlingskontroll utvecklas. Som ett bevis på att man är godkänd av Svensk insamlingskontroll tilldelas man ett plusgiro- och bankgironummer som startar på 90.

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att:

  • Hjälporganisationer inte tar oskäliga kostnader i anspråk (10 % är en tumregel)
  • Hjälporganisationer förvaltar och använder sina medel på ett betryggande sätt
  • Hjälporganisationer kontinuerligt utvecklar nya ändamålsenliga metoder för sin insamling
  • All marknadsföring sker på ett sunt sätt

Om Svensk insamlingskontroll upptäcker att en hjälporganisation missköter sig enligt punkterna ovan kan hjälporganisationen bli fråntagen rätten att använda ett 90-konto. Det händer inte ofta, men om Svensk insamlingskontroll beslutar om detta kan man anta att det finns stora oegentligheter i den aktuella hjälporganisationen.

Vilka står bakom iHelp?

Vi som står bakom iHelp.se har kommit i nära kontakt med några av livets tragedier, bland annat cancer och vi känner att vi vill bidra genom att marknadsföra de hjälporganisationer som vi rekommenderar. På iHelp hittar du enkelt vad de olika hjälporganisationerna står för, hur dom jobbar och vilka intresseområden respektive hjälporganisation jobbar inom. Vi tjänar inga pengar på att marknadsföra dessa organisationer utan vill bara försöka hjälpa till på det sätt vi kan. Frågan är, hur kan du hjälpa?