Frågor & svar

Här presenteras några av de frågor som ofta uppkommer kring hjälporganisationer och dess verksamhet. Just dessa är främst inriktade på hur privatpersoner kan hjälpa.

Är det bra med egna privata insamlingar?

Det är alltid bra när människor engagerar sig och försöker hjälpa. Däremot rekommenderar de allra flesta hjälporganisationer ett medlemskap i dessa organisationer. Detta är även något som forskning visat vara det bästa sättet för att långsiktigt skapa förändring. Organisationerna kan ha ett övergripande synsätt som ibland saknas hos privata aktörer. Utöver det är det säkrare att de insamlade medlen går till rätt ändamål.

Kan jag åka med till länder som behöver hjälp?

Att åka ut som volontär kräver en hel del gällande kunskap och tid. Även här är det bäst att först bli medlem i en organisation och sedan utgå från de vägar dessa organisationer har att erbjuda. Många gånger ingår det först en obligatorisk utbildning. Längden på den varierar beroende på vad som ska utföras.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

Genom att ge pengarna till en organisation som har 90-konto finns en säkerhet gällande att pengarna når sitt syfte. En regelbunden kontroll sker av de organisationer som har dessa konton. Utöver det bör man prioritera etablerade organisationer som bevisligen gör skillnad.

Kan jag bidra med kläder och annat på plats?

Det är inte ekonomiskt eller tidsmässigt försvarbart att avvara volontärer på plats för att ta emot mindre klädinsamlingar från privatpersoner. Det bästa är att kontakta organisationen på sin hemort och därigenom bidra till den gemensamma insamlingen av pengar, kläder och annat.

Kan jag göra något praktiskt i Sverige?

Nästan alla hjälporganisationer är tacksamma för den hjälp de kan få från frivilligt håll. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att jobba med att möta upp flyktingar som precis kommit till Sverige utan ett lika stort och viktigt arbete är det att jobba i café på Second-Hand butiker för att få in pengar till verksamhet. Alla behövs för att kunna hjälpa så många som möjligt.